Gülüş Tasarımı

Estetik diş hekimliği, günümüzde bir çok diş hekimliği branşının multidisipliner şekilde çalışarak farklı yöntemler ve materyaller ile kişiye özel bir gülüş dizayn etmesidir.

Gülüş tasarımında tek başına dişler değil aynı zamanda diş etlerinin estetiği de önem kazanır. Öncelikli olarak hastanın cerrahi ve ortodontik tedavilere ihtiyacı yoksa, diş eti sağlığı geri kazandırılarak diş etlerinin seviyeleri düzenlenir. Dişlerin renk, pozisyon, boyut ve şekil değişiklikleri; beyazlatma işlemleri, zirkonyum seramik, tam seramik veya lamina veneer seramik uygulamaları ile yeniden düzenlenir. Eksik dişler, mümkünse implant uygulamaları veya köprü tedavileri ile giderilir. Gülüş tasarımında, dişler ve diş etleri kadar dudakların simetrisi, dolgunluğu ve gülüş hattına göre duruşu da önem taşır. Gülüş tasarımı, gerekli ise dudaklara küçük müdahaleler ile tamamlanabilir.

Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüş estetiği bir diğer adıyla Gülümseme tasarımı estetik diş hekimliğinin bir kolu ve kozmetik diş hekimliği kapsamında diş kaplama, kompozit yapıştırma, diş implantları, diş beyazlatma ve diğer diş estetiği işlemleri aracılığı ile gülümseme görünümünü iyileştirme işlemidir.

Bu estetik diş tedavilerinin amacı diş yapısını ve gülündüğünde ki diş eti görünüşünü estetik bir biçimde düzenlemektir. Bu işlem için özel bilgisayar programlarıyla estetik tasarımın taslağı yapılır daha sonra hasta tarafından onaylandığı takdirde işlemler başlar. Gülüş estetiği süreçleri bir dizi ağız ve çene cerrahisi, ortodonti vb bir çok diş estetiği işlemlerini kapsamaktadır.

Gülüş estetiği tedavi planı nasıl oluşturulur?

Kişiye özel gülüş estetiği için hastanın istek ve tedavi hedefleri sonuç alınabilecek tedaviler kapsamında değerlendirilir. Daha sonra ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar çekilerek hedeflerin ne kadarına ulaşılabileceği ve bu hedefler için yapılması gerekenler konuşulur. Diş çürükleri, tedaviler ve restorasyonlar için planlar yapılır. Dişlerin endodontik ve ortodontik durumununa göre planlama yapılır. Son durum hasta ile görüşülür maliyet hesaplanılır ve nihai karar verilir.

 

Öncelikle hastaların rahatsızlıkları ve sorunun ne olduğu öğrenilerek, hastadan alınan bir ölçü üzerinde model oluşturularak, bu model üzerinde diş kaynaklı sorunların özel bir malzeme ile düzeltildiği bir tasarım yapılır. 

Modelde dizayn edilen bu tasarım, hastamızın kendi ağzında görebilmesi hedeflenerek, porselen olmayan bir materyal ile hastamızın ağzına henüz hiçbir tedavi yapılmadan nakledilir. Bu şekilde hedeflenen tasarım birebir olmasa da çok yakın bir şekilde hastanın görseline sunulur.

Hastanın uygulanan tasarımdan memnuniyeti veya değiştirilmesi istediği kısımlar hekimle beraber tartışılarak, ihtiyaca göre dişlerin; şekil, boyut, hizalama ile ilgili istenen sonuca ulaşılır. Gerekli ise, diş boşluklarına implant uygulamaları ve diş eti seviyeleri düzenlemesi de yapıldıktan sonra, dişlerin gerekli malzemeler seçilerek restorasyonlarına başlanır. En son dudaklar da göz önüne alınarak, hedeflenen tasarıma ulaşılır. 

  • Diş renklenmeleri
  • Tek veya birkaç dişin diğerlerinden farklı hizada veya konumda yer alması
  • Diş etlerinin olması gereken hizada olmaması
  • Eksik dişlerden kaynaklanan boşluklar
  • Dudaklarla uyumsuz diş boyları
  • Görünen diş ve diş eti miktarlarının orantısızlığı
  • Yüz ve dudaklardaki çöküklük ve eksik dişlerden kaynaklanan büzüşmelerin meydana getirdiği yaşlı görünüm

Bütün bu problemler hastaların estetik görünümünde bozulmalara yol açabilir. Kişiye özel tasarım ile oluşturulan gülüş dizaynı ile yalnızca dişler ve diş etleri değil aynı zamanda dudaklar ve yüzün de birlikte düzenlenmesi hedeflenir.

TOP