Kuron Kaplama

Kuron Kaplama Uygulamaları

Kuron protezleri; dişlerin ağız içerisinde görülen kısımlarını restore etmeye yarayan ve çeşitli materyallerden yapılan protezlerdir. Genelde dişlerde dolgu yapılamayacak kadar fazla madde kaybı olduğunda veya farklı estetik beklentilerin mevcutiyetinde tercih edilir. Köprü protezleri; gövde ve dayanak yoluyla doğal dişler üzerine gelen çiğneme basınçlarını periodonsiyum (dişi çevreleyen dokular) ve alveol kemiği (diş mevcudiyetinde dişi çevreleyen kemik) aracılığıyla çene kemiğine ileten protezdir. Dişsiz boşluğun aşırı uzun olmadığı ve de boşluğun her iki tarafındaki dişlerin sağlıklı olduğu durumlarda uygulanır.

Kron Kaplama Nasıl Yapılır?

  • Dişin doğuştan var olan doğal Kron tabakasının, herhangi bir sebeple aşınarak artık koruyucu işlevini kaybetmesi nedeniyle, diş hekimi tarafından ağız içerisindeki ortama uygun olarak yeniden planlanan yapay kron alternatifinin, alınan kalıplar uyarınca diş teknisyenleri aracılığı ile suni olarak üretilmesi, yapma diş oluşturulurken takip edilen temel üretim algoritmasıdır.
  • Yapay kron diş kaba alt-yapısının üretilmesini takiben, yeniden diş hekimi tarafından ağız içerisine oturtularak ince uyum süreçlerinden geçirilmek üzere işlenip, çiğneme-konuşma-estetik fonksiyonları hususlarındaki beklentileri yerine getirebilecek hale getirildikten sonra eski diş kökü üzerine sabitlenmesi ve yapıştırılması işlemlerinin bütünü kronla kaplamak olarak adlandırılır.
  • Yeni yapay kron'un diş üzerindeki yerine oturtulması için, eski doğal kron'un diş üzerinden çıkartılması gerekir. Bu işlem de, diş hekimi tarafından "pnömotik" (hava basıncını kullanarak çalışan) "aeratör" (diş hekiminin hastaya müdahale ettiği "ünit" denen muayene koltuğunun bir bileşeni) üzerine takılan "frez" (elmas veya çelik uçlu kesici-yontucu aparat) kullanılarak dişin üzerindeki kron'u oluşturan mine tabakası ve dentin katmanının uygun bir miktarının kesilerek çıkartılıp, üzerine yapıştırılacak yapay üretim mamülü yeni kron'un kolayca bütünleşebileceği bir şekile getirilmesi yöntemiyle uygulanır.
  • Bu işlem sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için, diş ve çevre dokuların lokal anestezi ile uyuşturularak tamamen hissizleştirilmesi sağlanır. Bu sebeple kaplama diş yapılırken, "tekniğine uygun" bir anestezi ile başlanan diş kesme işleminde hastanın ağız içerisinde ve dişlerinde ağrı hissetmesi imkansızdır.
TOP